Nova modificació de la Convocatòria d’ajudes d’autònoms

Nova modificació de la Convocatòria d’ajudes d’autònoms
Per a la vostra informació la Direcció General de Promoció Econòmica, ha publicat en el BOIB dissabte dia 12 de febrer, una nova correcció d’errades de la convocatòria (Resolució):
A destacar: 
  «1. El termini de presentació de sol·licituds comença a partir del 25 de febrer de 2022 i acaba el dia 31 de maig de 2022 o quan el crèdit s’hagi exhaurit, per l’anualitat 2022».
  «Àmbit temporal i territorial d’aplicació:
B) Per al Programa 2. L’activitat subvencionable s’ha de dur a terme entre el 30 de desembre de 2020 i el 31 de maig de 2022».
  «L’acció de suport per a iniciar la transformació cap a l’economia verda…
L’acció de suport per a iniciar la transformació digital consistirà en la participació en un taller…, almenys, dues sessions de dues hores cadascuna per part de l’empresa…».
La resta de modificacions d’errades les trobareu al seu apartat web: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5102224&coduo=3828706&lang=es
Salutacions,

Departament de Promoció Econòmica i Comerç